محصولات

، حفاظت از ولتاژ بالا، ولتاژ پایین برقگیرها، برقگیرها، حفاظت رله فاز، حفاظت از ولتاژ بالا، وریستور، محافظت در برابر ولتاژ، حفاظت از رعد و برق داخلی، پالس ولتاژ، حفاظت پالس

محافظ ولتاژ بالا
برق گیر ولتاژ پایین بدون اتصال خط زمینصفحه اصلی
 نحوه کار VoltCare
 محصولات
نصب
 پرسش های متداول
مجوز ها
 اطلاعات تماس

دل

ولتاژ کاری

ولتاژ فعال شدن

ماکزیمم جریان مصرف کننده

MP110V/50A

110V
(MONOPHASE)

150V

50A

MP110V/100A

100A

220V
(MONOPHASE)

260V

MP220V/50A

50A

MP220V/100A

100A

TP380V/250A

380V
(THREEPHASE)

410V

250A

TP380V/800A

800A

TP380V/2000A

2000A

تمام تجهیزات الکتریکی بطوری طراحی شده اند که بتوانند 55 ولت اضافه ولتاژ را تحمل کند. اما voltcare در 40 ولت بالاتر از ولتاژ نامی فعال می گردد.