نحوه+کار+VoltCare

، حفاظت از ولتاژ بالا، ولتاژ پایین برقگیرها، برقگیرها، حفاظت رله فاز، حفاظت از ولتاژ بالا، وریستور، محافظت در برابر ولتاژ، حفاظت از رعد و برق داخلی، پالس ولتاژ، حفاظت پالس

محافظ ولتاژ بالا
برق گیر ولتاژ پایین بدون اتصال خط زمینصفحه اصلی
 نحوه کار VoltCare
 محصولات
نصب
 پرسش های متداول
مجوز ها
 اطلاعات تماس

VoltCare
  • تشخیص پیک ها و هارمونیک ها
  • جذب کردن انرژی اضافی موج ولتاژ و بار به خود
  • تبدیل انرژی مازاد به انرژی گرمایی در خود و جلوگیری از وارد شدن آن به تجهیزات
  • دارای دقت 10 تا 25 نانو ثانیه ای

 
تمام تجهیزات الکتریکی به طوری طرحی شده اند که می توانند تا 55 ولت اضافه ولتاژ را تحمل کنند. Voltcare در در 40 ولت بالاتر فعال می گردد.